Covid-19 Protocol Dans

Covid 19 Protocol Dansen Dans door het Leven

Ondernemer hieronder genoemd is Marjon van Dorsselaer – docent & oprichter Dans door het Leven
www.dansdoorhetleven.com

Email: marjon@dansdoorhetleven.com

Algemeen

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s     

De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend.

Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • borg dat iedereen 1,5 meter ( 2 armlengtes) afstand van elkaar kan houden.

Uitzondering op bovenstaande maatregel zijn:

  • jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden;
  • kinderen tot en met 12 hoeven daarnaast ook geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (kinderen en volwassenen);
  • personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Hygiëne- maatregelen: de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:

Naleving regels         

Dansers hebben bij aankomst en vertrek de gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is, handdesinfectiemiddel te gebruiken.

Trainings- en lesmaterialen

dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainings- materialen en eigen kleding;

aangezien er sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, wordt dit oppervlak na iedere training schoongemaakt

Gedragsrichtlijnen

schud geen handen/geen verder lichamelijk contact.
hoest/nies in de binnenkant van de ellenboog.
gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Gezondheid

Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan raadpleegt de ondernemer eerst een arts om te informeren welke handelingen verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermings- middelen nodig zijn.

In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk is, belt de ondernemer het alarm- nummer 112 en stemt met de alarmcentrale af welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de hulpdiensten.

Gezondheid- check / triage  

Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les.

De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan het dansen, wordt vastgesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheids- klachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen.

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?

Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis.

Ventilatie

  • Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen

In en rond de accommodatie

Aanwezigheid accommodatie          

In de centrale ruimte van het centrum bij het naar en van de zaal lopen 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen! Ook bij het naar het toilet gaan tijdens de dans een mondkapje dragen. In de zaal tijdens de dans dragen we GEEN mondkapje!

In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de afweging of een danser of docent naar de dansruimte komt, geldt het volgende met betrekking tot aanwezigheid van  dansers:

De danser blijft niet langer aanwezig in de ruimte dan gedurende de afgesproken lestijd.

Dansers hangen/leggen buitenschoenen en –kleding op een daartoe, door de ondernemer, aangewezen individuele plek.

bron: (voor verdere details) https://www.dansondernemers.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/Basisprotocol-danssector-20-oktober-2020-v3.pdf